REGULAMENTUL (CE) NR. 2027/97 AL CONSILIULUI din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 84 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),
hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189 litera (c) din tratat (3),

(1) întrucât, în cadrul politicii comune în domeniul transporturilor, este necesar să se îmbunătățească nivelul protecției călătorilor implicați în accidente aeriene;
(2) întrucât normele privind răspunderea în caz de accidente sunt reglementate de Convenția pentru unificarea anumitor norme privind transportul internațional aerian, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929, sau de Convenție, așa cum a fost modificată la Haga la 28 septembrie 1955, precum și de Convenția încheiată la Guadalajara la 18 septembrie 1961, oricare se aplică, denumite în continuare,
după caz, „Convenția de la Varșovia”; întrucât Convenția de la Varșovia se aplică în întreaga lume în beneficiul călătorilor și al operatorilor de transport aerian;
(3) întrucât limita răspunderii stabilită de Convenția de la Varșovia este prea redusă comparativ cu standardele economice și sociale actuale și adeseori dă naștere la acțiuni de durată în justiție, care afectează imaginea transportului aerian; întrucât, în consecință, statele membre au ridicat în mod diferit limita răspunderii, ceea ce a dat naștere la condiții diferite de transport pe piața internă a aviației;
(4) întrucât, în plus, Convenția de la Varșovia se aplică numai transportului internațional; întrucât, pe piața internă a aviației, a fost eliminată distincția dintre transportul intern și internațional; întrucât, în consecință, este necesar să existe același nivel și aceeași natură a răspunderii atât în transportul intern, cât și în cel internațional;
(5) întrucât reexaminarea și revizuirea totală a Convenției de la Varșovia este așteptată de mult timp și ar reprezenta, pe
termen lung, un răspuns mai unitar și mai aplicabil, la nivel internațional, la problema privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente; întrucât eforturile de majorare a limitelor răspunderii impuse prin Convenția de la Varșovia ar trebui să continue prin negociere
la nivel multilateral;
(6) întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, este necesară o acțiune la nivel comunitar pentru a se obține armonizarea în domeniul răspunderii operatorilor de transport aerian și ar putea servi ca orientare pentru o mai bună protecție a călătorilor la scară globală;
(7) întrucât este oportun să se elimine toate limitele pecuniare ale răspunderii în sensul articolului 22 alineatul (1) din Convenția de la Varșovia sau orice alte limite juridice și contractuale, în conformitate cu tendințele actuale la nivel internațional;
(8) întrucât, pentru a evita situațiile în care victimele accidentelor nu sunt despăgubite, operatorii de transport aerian comunitari nu ar trebui, cu privire la pretențiile ce rezultă din decesul, rănirea sau altă vătămare corporală a unui călător, conform articolului 17 din Convenția de la Varșovia, să facă uz de dreptul de apărare până la o anumită limită, conform articolului 20 alineatul (1) din Convenția de la Varșovia;

Powered by BetterDocs

Scroll to Top