Despre A.A.R.

A.A.R. are 16 membri permanenţi şi 8 membri asociaţi

Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) s-a constituit în anul 1999 şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000. Este o asociaţie patronală, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, autonomă, neguvernamentală şi fără caracter politic.

În prezent, AAR are 16 membri permanenţi (aeroporturi civile din România) şi 8 membri asociaţi (persoane juridice care efectuează servicii în domeniul aviaţiei).

AAR este deschisă tuturor aeroporturilor civile din România, precum şi altor persoane juridice din ţară şi străinătate compatibile cu scopul şi funcţiile acesteia.

Obiectivele principale sunt

Cooperarea, asistenţa mutuală, promovarea intereselor aeroportuare, schimbul de informaţii în domeniul tehnico-economic aeroportuar
Reprezentarea şi, la cerere, apărarea membrilor asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, cu agenţi economici, instituţii, organizaţii şi asociaţii, cu sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice.

Pentru a-şi îndeplini aceste obiective, A.A.R.

Stabileşte şi elaborează strategii proprii şi de grup, în corelaţie cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI).

Colaborează cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi cu Direcția Transport Aerian din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Asigură respectarea legislaţiei României, a eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială.

Asigură, prin efort comun, promovarea la nivel naţional şi internaţional a unor tarife pentru operaţii aeroportuare care să oglindească starea de fapt de pe aeroporturi, precum şi corelaţia cu aeroporturi similare din alte state.

Sprijină negocierea, la nivel naţional, a protocoalelor de pază şi securitate aeronautică.

Promovează interesele membrilor asociaţiei în domeniul cooperării economice internaţionale.

Organizează schimbul de publicaţii în domeniul aeroportuar.

Editează publicaţii periodice, având caracter informativ.

Organizează conferinţe, simpozioane, dezbateri, seminarii, expoziţii, vizite de lucru, schimburi de experienţă şi cursuri de specializare.

Realizează, la cerere, consultanţă tehnică, economică, juridică, managerială şi expertize.

Colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, autorităţile publice şi cu Consiliile Judeţene în vederea transpunerii în practică a obiectivelor sale.

Asigură orice alte servicii cerute de către membri, cu respectarea legii.

Scroll to Top