Politica de confidențialitate

Asociația AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA 

cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str.  Traian Vuia Nr.149, C.I.F. 11768803, înregistrat in Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor sub  nr. J22/1042/2007,  email: aar@airportaar.ro, constituită în anul 1999, funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000. 

AAR, este o asociaţie patronală, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, autonomă, neguvernamentală şi fără caracter politic. 

AAR are calitatea de operator de date, conform prevederilor art. 4 pct. 7 din Regulamentul UE – GDPR 679/2016,  si punem astfel la dispoziție prezenta “Politica de Confidențialitate” pentru a explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal, date colectate prin intermediul site-urilor noastre web la modul general și a site-ul https://www.airportaar.ro in particular.

 1. Ce prelucrare face obiectul prezentei “Politica de Confidențialitate”?

Această “Politica de Confidențialitate” se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 1. parteneri comeciali, clienti, vizitatori, utilizatori site, membrii AAR

Dacă nu vă încadrați în categoriile enumerate mai sus, dar doriti sa fiti enumerati explicit, sau doriți ori ce alta explicație legată de prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul AAR vă rugăm să contactați ofițerul nostru DPO la adresa de email  dpo@ue-gdpr.com.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile (daca este cazul) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un Website al nostru, când vă abonați sau apelați la serviciile noastre, atunci când doriți achiziționarea unui produs/serviciu al AAR, participați la forumuri de discuții sau în alte activităţi de comunicare socială de pe un Website al nostru, prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod, și/sau partenerii săi contractuali și când raportați o problemă legată de Website-urile noastre.

 Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

Nu vom colecta fara un scop clar definit (ex,. interesul vital) sau prelucra date cu caracter special legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, apartenența la sindicate, date privind sănătatea, viața sau orientarea sexuală).

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter special) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al AAR, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa, mun. Cluj-Napoca, str.  Traian Vuia Nr.149,
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), 
 • informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare), 
 • durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, 
 • numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

ATENTIE ! În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

 1. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • dacă executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; 
 • dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, sănătate, monitorizarea egalității de șanse); 
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți, cu informarea prealabila a dvs.) și 
 • pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; 
 • dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); 
 • și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru dispozitivul de pe care lucrați; 
 • pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; 
 • pentru administrarea Website-urilor noastre; 
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; 
 • pentru publicitate și marketing în unele cazuri.  Astfel când prelucrarea se realizează în scop de marketing specific, oferim un conținut de informare personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; 
 • precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (ex. marketing si/sau publicitate/promovare). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adreselor de  e-mail aar@airportaar.ro si/sau dpo@ue-gdpr.com.  Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea nici unei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia. 

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 1. Parteneri comerciali, membrii AAR:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri sau alte efecte  (daca este cazul) și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.  

Această prelucrare se bazează pe:

 1. executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte,   

(ii)       obligații legale care ne sunt impuse și 

(iii)       interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali, membrilor AAR, în scopul comunicărilor legate de executarea contractului cu AAR. 

Fiind Partener comercial sau membru al AAR, vă putem furniza uneori comunicări despre noile noastre servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa aar@airportaar.ro

 1. Utilizatori și alti clienți:

În scopul furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. 

Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei colaborări anterioare, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. 

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai Website-urilor nostru despre servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

 1. Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal ?

NU vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Asociației AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA

doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele tehnice-IT, Juridic, contracte, HR (daca este cazul), pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE – GDPR 679/2016. 

Astfel, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal. Angajatii noștri, au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile AAR și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic AAR pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

(ii) parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;

(iii) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.

AAR poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții neprevazute, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra AAR, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau a unei restructurări administrative survenita printro schimbare legislativa.

 1. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. 

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând: 

 1. o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; 
 2. o certificare „scut de confidențialitate”; 
 3. reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; 
 4. un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; 
 5. un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau 
 6. clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.
 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Puteți să ne solicitați urmatoarele:

 • Să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, 
 • Să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal 
 • Și/sau să le corectăm. 
 • În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, 
 • În baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. 
 • Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal ((de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri)).
 • În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. 
 • În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. 
 • De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. 

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră). Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. 

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adreselor de email al societatii noastre și/sau responsabilului cu protecția datelor, respectiv, aar@airportaar.ro si/sau dpo@ue-gdpr.com.

Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor, ANSPDCP Bucuresti, si/sau în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu politica noastră privind păstrarea datelor, denumita Politica de Retentie, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politica de Confidențialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. 

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii de Retentie

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 1. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”, daca este cazul). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat pe serverele detinute.

 1. Confidenţialitatea datelor minorilor

AAR nu colectează cu bună știință pe Website-urile sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat catre AAR datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat AAR. În cazul în care AAR descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, AAR va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră. 

Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, în orice moment ne puteti solicita acest lucru  prin intermediul adreselor de e-mail aar@airportaar.ro si/sau dpo@ue-gdpr.com.

Website-urile noastre pot include acum sau pe viitor funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de prezenta politica de confidențialitate a AAR, respectand implicit cu rigoare drepturile pe care le aveți în baza Regulamentului UE 679/2016-GDPR (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

 1. Linkuri către alte website-uri

Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care AAR nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. 

Asociația AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA 

nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta AAR  la adresa mun. Cluj-Napoca, str.  Traian Vuia Nr.149, sau puteți lua contact direct cu Responsabilul cu Protectia Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a AAR la tel: +40730078023 si/sau prin e-mail: la  dpo@ue-gdpr.com

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter special (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: iulie 2023.

 Putem actualiza această Politica de confidentialitate din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politica de confidentialitate în mod substanțial. 
Vă rugăm să consultați această Politica de confidentialitate periodic pentru vizualizarea modificărilor.

Scroll to Top