Ședință de lucru pe teme operaționale, Sibiu, 4-6 iulie 2022

În perioada 4-6 iulie se desfășoară la Sibiu o ședință de lucru, organizată de Asociația Aeroporturilor din România, pe teme operaționale, privind „REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/208 AL COMISIEI din 14 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește cerințele pentru operațiunile în toate condițiile meteorologice”.
La ședință participă specialiști din domeniul serviciilor operaționale din cadrul aeroporturilor din România, reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile Române și ai ROMATSA.
Scroll to Top