Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă si protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne – POSDRU/81/3.2/S/59569

Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR), în parteneriat cu SIVECO Romania, a implementat proiectul strategic „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă si protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” – POSDRU/81/3.2/S/59569.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 30 de luni, începând cu data de 03.01.2011 și a fost cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea adaptabilitatii angajatilor din domeniul transportului aerian si asigurarea calitatii proceselor si serviciilor de transport aerian prin furnizare de formare profesionala de calitate, bazata pe metode interactive si tehnologie moderna.

Scroll to Top