Adresa AAR nr. 292 din 12.09.2023

Adresa AAR nr. 292 din 12.09.2023

Punere în aplicare a prevederilor Regulamentului UE 139/2014
cerința ADR.OPS.B.029 – Competenţa lingvistică

Nr.292/ 12.09.2023

Conform prevederilor cerințelor ADR.OPS.B.029 şi ADR.OPS.B.024 (Autorizarea operatorilor de vehicule) (a)(4): orice operator de vehicul care intenționează să opereze un vehicul pe suprafața de manevră trebuie să demonstreze competența lingvistică, minim la nivel 4 operațional (conform tabel AMC1 ADR.OPS.B.029(b)) în folosirea frazeologiei și a limbajului simplu pentru:
1. Limba engleză;
2. Limba română.

Termenul până la care Managerul Responsabil poate autoriza (pentru comunicații radio) o persoană care nu şi-a demonstrat competenţa este de:
1. 7 ianuarie 2026 pentru competența de limba engleză şi
2. 7 ianuarie 2023 pentru competența de limba română.
Conform prevederilor ADR.OPS.B.029(c), competenţa va fi demonstrată printr-un certificat emis de o organizație care a efectuat evaluarea personalului, atestând limba, nivelul de competență și data evaluării.

Scroll to Top