Seminar „Combaterea faunei din zona aeroportuară”

Asociația Aeroporturilor din România va organiza, în perioada 18-19 octombrie 2023, seminarul cu tema „Combaterea faunei din zona aeroportuară / management / soluții”. Prezentările se vor desfășura online, prin intermediul platformei Zoom.

Costul seminarului este de 2.550 lei /aeroport și permite logarea a maxim 3 persoane (în cazul în care se dorește participarea a mai mult de 3 persoane/aeroport, se va plăti o taxă suplimentară de 2.550 lei/3 persoane/aeroport).

 

Formular de înregistrare

Seminarul va fi susținut de:

 

    • Ing. Moldovan Octavian – Inspector de specialitate, Bazinul Mureș – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    • Dna. Szekely Anamaria –  Biolog, Agenția de Protecție a Mediului Mureș – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    • Dr. Petru Ștefan Runcan – expert aviație civilă, ASTUR

    • Ing. Sandu Ioan – Inspector aviație civilă, AEG Timișoara

    • Tehn. Silaghi Vasile – Șef grupă vânătoare, zona Aeroport Transilvania Târgu Mureș – Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.J.V.P.S.R.)

 Seminarul se va desfășura conform programului:

Ziua 1

 09,30 Cuvânt de prezentare

09,40   Sesiunea l – INTRODUCERE

09,45 Efectele faunei sălbatice din zona aeroportului asupra zborurilor

-Implicații și pagube

-Cele mai frecvente incidente cu fauna din zona aeroportului

-Tipuri de faună implicate

11,15 Pauză

 11,25   Sesiunea ll – IMPORTANȚA CUNOASTERII FAUNEI

-responsabilități

-recunoașterea principalelor atracții care influențează comportamentul faunei sălbatice în zona

aeroportului

-recunoașterea principalelor păsări , mamifere și comportamentul lor în zona de aeroport

-evidență și păstrarea raportarelor privind activitatea zilnică a faunei sălbatice pe aeroport

-realizarea propriei colecții de fauna din zona aeroportului/colectarea și fotografierea dovezilor de rămășițe faune după incidența cu aeronavele în zona de aeroport

12,30 Pauză

 12,40 Sesiunea lll – REGLEMENTĂRI ȘI INIȚIATIVE OACI,ACI,CAA ÎN DOMENIUL FAUNEI SĂLBATICE PE AEROPORT

 OACI Manual 9137 -Airport Services Manual Partea 3.Controlul și reducerea faunei sălbatice

ACI Managementul pericolelor faunei sălbatice din zona aeroportului

CAA-CAP772 Exemplificare reglementări managementul faunei sălbatice din zona aeroportului

14,10 Pauză

 14,20 Tehnici de descurajare a activității faunei din zona de aeroport

16,00 Concluzii ziua 1

Ziua 2

09,30 Sesiunea lV – INSTRUIREA PERSONALULUI DE AEROPORT ÎN MANAGEMENTUL RISCULUI FAUNEI SĂLBATICE

11,15 Pauză

 11,25 Sesiunea V – DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PERICOLELOR FAUNEI SĂLBATICĂ

PLANURI DE ACȚIUNE LA AEROPORTURI-partea a

13,00 Pauză

 13,10 Sesiunea V – DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PERICOLELOR FAUNEI SĂLBATICE

PLANURI DE ACȚIUNE LA AEROPORTURI-partea b

15,00 Concluzii

 La finalizarea seminarului se înmânează participanților un certificat prin care se atestă faptul că aceștia au parcurs temele specificate, fiind capabili:

–      Să conștientizeze importantă care trebuie acordată activității de combatere a faunei sălbatice asupra zborurilor de pe aeroport;

–      Să identifice sursele din organizațiile aviației civile de la care se pot inspiră în activitatea de combatere a efectelor faunei sălbatice din zona aeroportului;

–      Să identifice principalele păsări și mamifere, cu comportamentul lor, care pot influență zborurile de pe aeroport;

–      Să identifice tehnicile uzuale de combatere a efectelor faunei asupra zborurilor pe aeroport;

–      Să aibă noțiuni despre modul în care se poate realiza un plan de acțiune privind managementul combaterii efectelor faunei sălbatice asupra zborurilor din zona aeroportului. 

Scroll to Top